ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:


Я, ПІБ (надалі «Клієнт»), як суб'єкт персональних даних, надаю ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 36183990, надалі «Товариство») свою інформовану, безумовну та безстрокову згоду на обробку Товариством моїх персональних даних, обсяг та зміст яких визначається відповідно до законодавства України, зокрема на вчинення таких дій: збір з будь-яких джерел, реєстрацію, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, адаптування, зміну, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних з наступною метою:

- розгляд Товариством моїх заявок на отримання кредиту;

- оцінка моєї кредитоспроможності для прийняття Товариством рішення щодо надання мені кредиту;

- включення моїх персональних даних у базу персональних даних «Клієнти «ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», що належить Товариству;

- здійснення моєї верифікації та ідентифікації для здійснення заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- надання мені пропозицій щодо послуг Товариства, в тому числі надсилання повідомлень з пропозицією щодо отримання послуг Товариства;

- отримання мною інформації;

- передача третім особам моїх персональних даних та інформації про правовідносини між мною та Товариством (зокрема, проте не виключно, бюро кредитних історій, банкам, фінансовим установам, органам державної влади та місцевого самоврядування, операторам мобільного зв'язку, третім особам, з якими Товариство перебуває або буде перебувати в договірних відносинах);

- з іншою метою, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних» (надалі «Закон»).

Підтверджую, що я проінформований/а про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом, про мету обробки даних, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти «ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», власником якої є Товариство, і у зв’язку з цим я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини та інші дії, які можуть бути вчинені з моїми персональними даними.

Фактом надання цієї Згоди та погодження з усіма викладеними в ній положеннями є проставлення мною відмітки у електронній формі на сайті Товариства (icredit.ua).