BiMonth

Ідеальний вибір для тих, кому зручно вносити платежі раз на два тижні

Максимальна сума (грн.)
50 000
Виплати
Двотижневий

З кредитним продуктом BiMonth ми подбали про своїх клієнтів, які шукають лояльні умови повернення кредиту та мають можливість сплачувати платежі раз на два тижні. Переконайтесь самі, що наші умови кредитування дуже зручні та вигідні!

За кредитним продуктом BiMonth Ви можете отримати кредит як готівкою в нашому відділенні, так і онлайн на банківську картку, без застави, поручителів, страхування та будь-яких додаткових послуг (супровідних послуг кредитодавця, кредитних посередників, третіх осіб), на строк від 3 до 14 місяців, який Ви обираєте самостійно виходячи з власних потреб та бюджету.

При першому зверненні Ви можете отримати кредит в сумі до 10 000,00 грн., а за умови вчасного внесення платежів – сума кожного наступного кредиту може бути збільшена.

Умови кредитування:

 • Потрібен паспорт та ІПН
 • Від 2 000,00 грн. до 50 000,00 грн.
 • Від 6 до 28 платежів
 • Платежі: раз на два тижні

Фінансова компанія iCredit – це доступні, зручні та прозорі кредити.

Доступно: наші процентні ставки одні з найнижчих в Україні, тому переплата за користування кредитом мінімальна.

Зручно: Ви самостійно обираєте строк погашення та розмір платежу, а також спосіб отримання кредиту – готівкою чи онлайн на картку. Повернення кредиту відбувається рівними платежами, а тому не потрібно запам’ятовувати різні суми та безліч інших деталей щодо Вашого кредиту.

Прозоро: відсутні будь-які додаткові та приховані платежі, Ви сплачуєте тільки внески, зазначені в кредитному договорі.

Шукаєте швидкий кредит з мінімальною переплатою? Все, що Вам потрібно – це заповнити заявку на отримання кредиту, підготувати паспорт та ідентифікаційний код, а наш консультант надасть Вам всю необхідну інформацію та супровід в процесі отримання коштів.

Телефонуйте за номером 0800-601-810 або заповнюйте заявку онлайн і ми допоможемо Вам з оформленням.

Примірні зразки кредитних договорів та внутрішні правила надання фінансових послуг розміщено в розділі Юридична інформація

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту на умовах кредитного продукту BiMonth (мікрокредит)

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту на умовах кредитного продукту BiMonth (споживчий кредит)

Попередження для споживачів:

1. Наслідками для споживача в разі користування споживчим кредитом (на підставі укладеного кредитного договору) є виникнення у споживача зобов’язань з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом відповідно до строків та умов, передбачених кредитним договором та вимогами чинного законодавства України.

2. Можливі наслідки для споживача в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, в тому числі прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, включають в себе:

 • припинення дії щодо споживача програм лояльності та/або акцій, що пропонуються/проводяться фінансовою установою;
 • можливість нарахування кредитодавцем відповідно до умов кредитного договору неустойки, розмір якої залежить від суми отриманого кредиту (максимальний розмір неустойки в будь-якому випадку не перевищує половину суми кредиту). Нарахування неустойки не здійснюється впродовж періоду, передбаченого законодавством (карантин, воєнний стан);
 • передача інформації про наявність простроченої заборгованості до бюро кредитних історій;
 • можливість залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості;
 • можливість укладання кредитодавцем договору відступлення права вимоги за кредитним договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою без попередньої згоди споживача;
 • можливість звернення кредитодавцем до суду з метою стягнення простроченої заборгованості в судовому порядку.

3. Порушення виконання споживачем зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на його кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

4. Фінансова компанія iCredit дотримується встановленої заборони вимоги від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з нею особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту, та, відповідно, не пред’являє до споживачів таких вимог.

5. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

6. Фінансова компанія iCredit має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

7. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

8. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу оплати.

9. Споживач цим попереджений, що умовами кредитування не передбачено продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання) / строку кредитування. При цьому нарахування процентів відбувається в межах строку, передбаченого Графіком платежів, а строк дії кредитного договору встановлюється до дати, визначеної у Графіку платежів як дата внесення останнього платежу, але в будь-якому випадку дія кредитного договору триває до повного виконання споживачем зобов’язань за ним.

Повідомлення для споживачів:

1. Повідомляємо, що споживач зобов’язаний негайно (не пізніше ніж впродовж одного робочого дня з моменту виявлення такого факту) поінформувати фінансову компанію iCredit (ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ») про несанкціонований доступ або зміну його інформації в Особистому кабінеті на сайті iCredit.

Інформування здійснюється у один з таких способів:

 • шляхом звернення на гарячу лінію фінансової компанії за телефоном 0 800 601 810;
 • шляхом подання письмової заяви за адресою місцезнаходження фінансової установи: 04210, м. Київ, Оболонська набережна, буд. 15, корп. 4.

2. Умовами кредитних договорів, що укладаються зі споживачами, передбачено можливість дострокового розірвання договору (дострокового повернення кредиту).

У випадку здійснення дострокового повернення кредиту позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю суму отриманого кредиту у повному обсязі та сплатити проценти тільки за період фактичного користування кредитом (до дати повернення включно).

Дострокове розірвання кредитного договору можливо здійснити в будь-який час впродовж строку його дії. Комісії або будь-які інші плати за факт дострокового розірвання договору або розгляд заяви про намір дострокового повернення кредиту відсутні.

Для здійснення дострокового повернення кредиту позичальник зобов’язаний письмово повідомити фінансову компанію у письмовій формі із зазначенням:

 • виду дострокового повернення кредиту (повне або часткове);
 • бажаної дати дострокового повернення кредиту;
 • додаткових умов на власний розсуд (бажаний розмір періодичного платежу у випадку здійснення часткового дострокового погашення, тощо).

Фінансова компанія здійснює відповідне коригування кредитних зобов’язань споживача, розраховує та повідомляє позичальнику розмір заборгованості на зазначену ним дату дострокового повернення кредиту. Споживач зобов’язаний оплатити розраховану фінансовою компанією заборгованість у встановлену дату дострокового повернення кредиту, після чого кредитний договір вважається достроково припиненим.

3. Після припинення дії договору про надання споживчго кредиту, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, споживач має право звернутися до фінансової компанії iCredit із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань споживача за договором у повному обсязі, яку фінансова компанія надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п’яти робочих днів із дня отримання фінансовою компанією такого запиту.

Приклади результатів розрахунків калькулятора для кредитного продукту BiMonth:

1. При сумі кредиту 2000,00 грн. на строк 6 періодів по 14 календарних днів, загальні витрати за кредитом становитимуть 1282,00 грн., сума періодчиного (раз 14 календарних днів) платежу становитиме 547,00 грн., загальна вартість кредиту для споживача становитиме 3282,00 грн., а реальна річна процентна ставка становитиме 5017.80%.

2. При сумі кредиту 10000,00 грн. на строк 14 періодів по 14 календарних днів, загальні витрати за кредитом становитимуть 11462,00 грн., сума періодчиного (раз 14 календарних днів) платежу становитиме 1533,00 грн., загальна вартість кредиту для споживача становитиме 21462,00 грн., а реальна річна процентна ставка становитиме 1964.63%.

3. При сумі кредиту 20000,00 грн. на строк 28 періодів по 14 календарних днів, загальні витрати за кредитом становитимуть 41992,00 грн., сума періодчиного (раз 14 календарних днів) платежу становитиме 2214,00 грн., загальна вартість кредиту для споживача становитиме 61992,00 грн., а реальна річна процентна ставка становитиме 1210.22%.

* Всі розрахунки наведені з використанням припущення, що належні дати внесення платежів, розмір платежів, процентів, денної процентної ставки та загальних витрат за кредитом визначаються перспективно на дату укладання кредитного договору та не підлягають зміні впродовж строку дії кредитного договору, а також з урахуванням припущення, що кредитний договір буде дійсним протягом всього строку, на який його укладено, і його умови будуть виконуватись Сторонами в повному обсязі та у визначений строк.

Умови кредитування:

 • Потрібен паспорт та ІПН
 • Від 2000,00 грн. до 50000,00 грн.
 • Від 6 до 28 платежів
 • Платежі: раз на два тижні