Юридична інформація

Фінансова установа - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЗІ КРЕДИТ",

Адреса місцезнаходження:
04210, м. Київ вул. Оболонська набережна 15, корпус 4

Код ЄДР: 36183990

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23 травня 2017 року № 1988, діє з 24 травня 2017 року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК № 53 від 12 лютого 2009, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

 


Банківські реквізити ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ":
р/р 2600601105891 в ПАТ “Укрсоцбанку м.Києві, МФО 300023
Відомості про учасника:
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІЗІ АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ
Адреса: Болгарія, м.Софія, община Столична, район Люлін, ж.к. Люлін-7, бул.Джавахарлал неру, 28, пов.2, оф. 40-46
Частка в статутному капіталі ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» складає 100%.
Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
ВАСІЛЄВ СТАНІМІР СВЄТОСЛАВОВ, громадянин Болгарії.
СПАСОВ НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ, громадянин Болгарії.
Відомості про виконавчий орган:
Генеральний директор - Спасов Неделчо Йорданов (часткою в статутному капіталі ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» не володіє).
Відомості про Наглядову раду:
Наглядова Рада у ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" не створена.
Інформація про перебування у стані банкрутства, санації чи ліквідації або у стані припинення
ТОВ “ІЗІ КРЕДИТ” ніколи не перебувало у стані банкрутства, санації чи ліквідації.
ТОВ “ІЗІ КРЕДИТ” не перебуває у стані припинення.
Мережа відокремлених підрозділів
Внутрішні правила надання фінансових послуг
Примірні договори зі споживачами
Примірні зразки кредитних договорів, що укладаються зі споживачамиФінансова звітність, що підлягає до розкриття.

 2014 рік 2015 рік 2016 рік